Φωτογραφίες από τον αγώνα: 1ος ΕΥΚΛΕΙΟΣ Αγώνας Νότιου Υμηττού - 2016
Οι φωτογραφίες του 2019 βρίσκονται εδώ.
Οι φωτογραφίες του 2017 βρίσκονται εδώ.
1o Χιλιόμετρο - 1ος Εύκλειος Αγώνας Υμηττού1ο Σημείο Μεγάλη Διαδρομή - 1ος Εύκλειος Αγώνας Υμηττού2ο Σημείο Μεγάλη Διαδρομή - 1ος Εύκλειος Αγώνας Υμηττού1ο Σημείο Μικρή Διαδρομή - 1ος Εύκλειος Αγώνας Υμηττού2ο Σημείο Μικρή Διαδρομή - 1ος Εύκλειος Αγώνας Υμηττού