Φωτογραφίες από τον αγώνα: 1ος ΕΥΚΛΕΙΟΣ Αγώνας Νότιου Υμηττού - 2016
Οι φωτογραφίες του 2019 βρίσκονται εδώ.
Οι φωτογραφίες του 2017 βρίσκονται εδώ.