Φωτογραφίες από το 1ο Swimming Club Experience 2017.
1 km A - 1st Swimming Club Experience 20171 km B - 1st Swimming Club Experience 20173 & 5 km A - 1st Swimming Club Experience 20173 & 5 km B - 1st Swimming Club Experience 2017Απονομές - 1st Swimming Club Experience 2017Γενικές & Εκκίνηση - 1st Swimming Club Experience 2017