Φωτογραφίες από τον 29ο Βαρτζάκειο Δρόμο Υγείας - 2015.