Φωτογραφίες από τον 29ο Βαρτζάκειο Δρόμο Υγείας - 2015.
1ο Σημείο - 29ος Βαρτζάκειος 20152ο Σημείο - 29ος Βαρτζάκειος 20153ο Σημείο - 29ος Βαρτζάκειος 20154ο Σημείο - 29ος Βαρτζάκειος 2015Εκκίνηση & Γενικές- 29ος Βαρτζάκειος 2015