Φωτογραφίες από τον 2ο Αγώνα Δρόμου στο Περιστέρι - 2015
Οι φωτογραφίες από τον αγώνα του 2018 βρίσκονται εδώ.