Φωτογραφίες από τον 2ο Αγώνα Δρόμου Ραμνούς - Γραμματικό 2016.