Φωτογραφίες από τον 2ο Αγώνα Δρόμου Ραμνούς - Γραμματικό 2016.
1ο Σημείο - 2ος Αγώνας Δρόμου Ραμνούς – Γραμματικό 20162ο Σημείο - 2ος Αγώνας Δρόμου Ραμνούς – Γραμματικό 2016