Φωτογραφίες από τον 30ο Αγώνα Δρόμου "Μπλόκο Καλογρέζας" - 2015.
1η Στροφή - 30ο "Μπλόκο Καλογρέζας"2η Στροφή - 30ο "Μπλόκο Καλογρέζας"Τερματισμοί - 30ο "Μπλόκο Καλογρέζας"Γενικές- 30ο "Μπλόκο Καλογρέζας"