Φωτογραφίες από τον 33ο Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας 10 χιλιομέτρων - Άγιος Κοσμάς - 2015
Οι φωτογραφίες του 2018 βρίσκονται εδώ.
Οι φωτογραφίες από τον 35ο Αγώνα του 2017 βρίκσονται εδώ.