Φωτογραφίες από τον 34ο Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας 10 χλμ
Οι φωτογραφίες του 2018 βρίσκονται εδώ.
Οι φωτογραφίες από τον 35ο Αγώνα του 2017 βρίκσονται εδώ.
1η Κάμερα - 34ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 10 χλμ2η Κάμερα - 34ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 10 χλμ