Φωτογραφίες από τον 36ο Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας - 10 χλμ - 25.11.2018
1o χλμ - 36ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 10 χλμ - 20189ο χλμ - 36ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 10 χλμ - 2018