Οι φωτογραφίες του αγώνα του 2019 βρίσκονται εδώ.
Φωτογραφίες από τον 38ο Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας!
Οι φωτογραφίες από τον 33ο Αγώνα Δρόμου Υγείας 10χλμ βρίσκονται εδώ!