Οι φωτογραφίες του αγώνα του 2019 βρίσκονται εδώ.
Φωτογραφίες από τον 39ο Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας - 2016
O αγώνας του 2017 βρίσκεται εδώ.