Οι φωτογραφίες του αγώνα του 2019 βρίσκονται εδώ.
Φωτογραφίες από τον 39ο Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας - 2016
O αγώνας του 2017 βρίσκεται εδώ.
1ο σημείο - 39ος Αγώνας Δρόμου Υγείας 20km - 2016Επιστροφή - 39ος Αγώνας Δρόμου Υγείας 20km - 2016