Φωτογραφίες από τον 3ο Αγώνα Δρόμου 10 χλμ. και 6 χλμ. Λίμνης Μπελέτσι - 2016
Οι φωτογραφίες του 2018 βρίσκονται εδώ.
Οι φωτογραφίες από τον 4ο Αγώνα του 2017 βρίσκονται εδώ.