Οι φωτογραφίες από τον αγώνα του 2019 βρίσκονται εδώ.
Φωτογραφίες από τον 40ο Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας 20 χλμ - 2017
1ο Σημείο - 40ος Αγώνας Υγείας Αθήνας - 20172ο Σημείο - 40ος Αγώνας Υγείας Αθήνας - 2017