Φωτογραφίες από τον 4ο Γύρο Πανεπιστημιούπολης - Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου - 2015.
Οι φωτογραφίες του 6ου Γύρου Πανεπιστημιούπολης 2017 βρίσκονται εδώ.