φωτογραφίες από τα 6α διδασκάλεια - 2015 στα αθίκια κορινθίας!