φωτογραφίες από τα 6α διδασκάλεια - 2015 στα αθίκια κορινθίας!
1η κάμερα - 6α Διδασκάλεια - 20152η κάμερα - 6α Διδασκάλεια - 2015