Φωτογραφίες από τον 6ο Γύρο Πανεπιστημιούπολης - Πολυτεχνειούπολης - Ζωγράφου - 2017
Eκκίνηση 5 & 10 χλμ - 6ος Γύρος Πανεπιστημιούπολης - Πολυτεχνειούπολης - 20175 χλμ Α - 6ος Γύρος Πανεπιστημιούπολης - Πολυτεχνειούπολης - 20175 χλμ Β - 6ος Γύρος Πανεπιστημιούπολης - Πολυτεχνειούπολης - 201710 χλμ Α - 6ος Γύρος Πανεπιστημιούπολης - Πολυτεχνειούπολης - 201710 χλμ Β - 6ος Γύρος Πανεπιστημιούπολης - Πολυτεχνειούπολης - 2017