Φωτογραφίες από το 6ο Pita Trail Race στην Πεντέλη - 2016
Οι φωτογραφίες του 2017 βρίσκονται εδώ.
Οι φωτογραφίες από τον αγώνα του 2019 βρίσκονται εδώ.
4 χιλ - 6ο Pita Race - 201610 χιλ - 6ο Pita Race - 2016Εκκίνηση - 6ο Pita Race - 2016