ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από τους 7ους Αγώνες : Nuventi Races 27.10.2019