Φωτογραφίες από τον αγώνα 8ο Pilabox Trail Race 2018.
Οι φωτογραφίες του 2020 εδώ.
Οι φωτογραφίες από τον αγώνα του 2019 βρίσκονται εδώ.
10 χλμ - 1ο Σημείο - 8th Pilabox Trail Race - 201810 χλμ - 2ο Σημείο - 8th Pilabox Trail Race - 201810 χλμ - 3ο Σημείο - 8th Pilabox Trail Race - 201810 χλμ - 4ο Σημείο - 8th Pilabox Trail Race - 20184 χλμ - 1ο Σημείο - 8th Pilabox Trail Race - 20184 χλμ - 2ο Σημείο - 8th Pilabox Trail Race - 20184 χλμ - 3ο Σημείο - 8th Pilabox Trail Race - 2018Γενικές κ' Εκκινήσεις - 8th Pilabox Trail Race - 2018