Φωτογραφίες από τον αγώνα 8ο Pilabox Trail Race 2018.
Οι φωτογραφίες του 2020 εδώ.
Οι φωτογραφίες από τον αγώνα του 2019 βρίσκονται εδώ.