Φωτογραφίες από τον 9ο Αγώνα Δρόμου Καθαράς Δευτέρας στο Αλεποχώρι - 2017
1η Στροφή - Α κάμερα - 9ος Αγώνας Καθαράς Δευτέρας1η Στροφή - Β κάμερα - 9ος Αγώνας Καθαράς Δευτέρας2η κ 3η Στροφή - Α κάμερα - 9ος Αγώνας Καθαράς Δευτέρας2η κ 3η Στροφή - Β κάμερα - 9ος Αγώνας Καθαράς ΔευτέραςΑπονομές - 9ος Αγώνας Καθαράς ΔευτέραςΠαιδικό - 9ος Αγώνας Καθαράς ΔευτέραςΓενικές - 9ος Αγώνας Καθαράς Δευτέρας