Φωτογραφίες από τον αγώνα : Alpamayo Trail Race 2019 - 06.10.2019
7 km - 1ο Σημείο - Κροκάλες7 km - 2ο Σημείο12 km & 25 km - 1ο Σημείο - Κροκάλες12 km - 2ο Σημείο25 km - 2ο Σημείο