Φωτογραφίες από τον 19ο λαϊκό αγώνα δρόμου άλσος Δαφνίου 2018.