Φωτογραφίες από τον αγώνα Aristarchos Skyrace 2016.
1o Σημείο 10 και 20 χλμ - Aristarchos Skyrace 20162o Σημείο 20 χλμ - Aristarchos Skyrace 20163o Σημείο 20 χλμ - Aristarchos Skyrace 2016