Φωτογραφίες από τον 11ο Αγώνα Ορεινού Δρόμου "Άρμα Πάρνηθας" 14.10.2018
17 χλμ - 1ο Σημείο - 11ος Αγώνας Ορεινού Δρόμου "Άρμα Πάρνηθας" 201817 χλμ - 2ο Σημείο - 11ος Αγώνας Ορεινού Δρόμου "Άρμα Πάρνηθας" 201817 χλμ - 3ο Σημείο - 11ος Αγώνας Ορεινού Δρόμου "Άρμα Πάρνηθας" 201817 χλμ - 4ο Σημείο - 11ος Αγώνας Ορεινού Δρόμου "Άρμα Πάρνηθας" 201810 χλμ - 1ο Σημείο - 11ος Αγώνας Ορεινού Δρόμου "Άρμα Πάρνηθας" 201810 χλμ - 2ο Σημείο - 11ος Αγώνας Ορεινού Δρόμου "Άρμα Πάρνηθας" 2018