Φωτογραφίες από τον ορεινό αγώνα Artemisio Mountain Running 02.12.2018
10 χλμ A - Artemisio Mountain Running 201810 χλμ B - Artemisio Mountain Running 201810 χλμ Γ - Artemisio Mountain Running 201810 χλμ Δ - Artemisio Mountain Running 201825 χλμ Α - Artemisio Mountain Running 201825 χλμ Β - Artemisio Mountain Running 2018