1η Σειρά 18:002η Σειρά 18:303η Σειρά 19:004η Σειρά 19:305η Σειρά 20:006η Σειρά 20:30ΓΕΝΙΚΕΣκοπή πίτας