Φωτογραφίες από τον αγώνα: B2Run - 02.06.2022 - OAKA