Εύρεση φωτογραφιών: B2Run

 

Εισάγετε τον αριθμό συμμετοχής σας (ΒΙΒ) - Enter your BIB number:  

 

Κάνοντας κλικ στο Find Photos θα μεταβείτε σε νέα καρτέλα με τα αποτελέσματα της εύρεσης.

Για να κάνετε νέα αναζήτηση θα πρέπει να μεταβείτε πάλι σ' αυτή τη σελίδα.

Αν ο αριθμός συμμετοχής σας δεν είναι ευδιάκριτος, τότε θα πρέπει να αναζητήσετε "χειροκίνητα" τον εαυτό σας μέσα στους φακέλους.