Εύρεση φωτογραφιών: Κρόνιον Πέρασμα 2020

 

Εισάγετε τον αριθμό συμμετοχής σας (ΒΙΒ):  

 

Κάνοντας κλικ στο Find Photos θα μεταβείτε σε νέα καρτέλα με τα αποτελέσματα της εύρεσης.

Για να κάνετε νέα αναζήτηση θα πρέπει να μεταβείτε πάλι σ' αυτή τη σελίδα.

Οι αθλητές με αριθμό συμμετοχής μικρότερο του 100, θα πρέπει να πληκτρολογούν και τα μηδενικά.
Για παράδειγμα 057 ή 008 και όχι 57 ή 8.

 

-----------------------------------------------

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η υπηρεσία εύρεσης αριθμών συμμετοχής, γίνεται με λογισμικό  αναγνώρισης χαρακτήρων. Αυτό σημαίνει ότι οι φωτογραφίες, που δεν φαίνεται καθαρά ο αριθμός σας, πιθανότατα να μην εμφανιστούν στα αποτελέσματα αναζήτησης. Το ίδιο ισχύει και για τις φωτογραφίες α) με χαμηλό φωτισμό β) μακρινές γ) ή πλαϊνές δύσκολα θα βρεθούν με βάσει τον αριθμό συμμετοχής. Έτσι για παράδειγμα σ' έναν αγώνα με 3 σημεία φωτογράφισης, η αναζήτηση μπορεί να δείξει τις φωτογραφίες από το ένα σημείο και να χρειαστεί να ψάξετε "χειροκίνητα" από τα άλλα σημεία.