Εύρεση φωτογραφιών: Taygetos Challenge 2022

 

Εισάγετε τον αριθμό συμμετοχής σας (ΒΙΒ) - Enter your BIB number:  

 

Κάνοντας κλικ στο Find Photos θα μεταβείτε σε νέα καρτέλα με τα αποτελέσματα της εύρεσης.

Αν ο αριθμός συμμετοχής δεν ήταν τοποθετημένος στο στήθος και δεν ήταν ευδιάκριτος, θα πρέπει να ψάξετε τις φωτογραφίες σας "χειροκίνητα" μέσα στους φακέλους!

Για να κάνετε νέα αναζήτηση θα πρέπει να μεταβείτε πάλι σ' αυτή τη σελίδα.