Φωτογραφίες από τον αγώνα: Το Δεκάρι του Πάρκου 2017.
Οι φωτογραφίες του 2019 βρίσκονται εδώ.