Φωτογραφίες από τον αγώνα "Το Δεκάρι του Πάρκου" 2019 - 13.04.2019
----------------
Αναζητήστε τις φωτογραφίες σας με τον αριθμό συμμετοχή σας (ΒΙΒ number). Πληκτρολογήστε στην εύρεση τον λατινικό χαρακτήρα "g" και στη συνέχεια χωρίς κενό τον αριθμό συμμετοχή σας π.χ. g1293.
Σε υπολογιστές το πεδίο της εύρεσης βρίσκεται κάτω δεξιά ή στο μενού Search.
Σε κινητά ή tablet το πεδίο της εύρεσης βρίσκεται μόνο στο βασικό μενού της ιστοσελίδας Search.
----------------
Προσοχή: Τα αποτελέσματα τις εύρεσης μπορεί να μην εμφανίσουν όλες τις φωτογραφίες που έχετε στο φάκελο αυτό. Εξυπηρετεί ως οδηγός για να μεταπηδήσετε γρήγορα στο σημείο που μπορεί να βρίσκονται και οι υπόλοιπες.
Γενικές κ' Εκκινήσεις - Το Δεκάρι του Πάρκου 2019Α' Σημείο - Το Δεκάρι του Πάρκου 2019Β' Σημείο - Το Δεκάρι του Πάρκου 2019Γ' Σημείο - Το Δεκάρι του Πάρκου 2019Δ' Σημείο - Το Δεκάρι του Πάρκου 2019Απονονομές - Το Δεκάρι του Πάρκου 2019Παιδικός Αγώνας - Το Δεκάρι του Πάρκου 2019