5 χλμ - Δίαθλο Σχινιάς by Transition1η Αλλαγή - Δίαθλο Σχινιάς by TransitionΠοδήλατο - Δίαθλο Σχινιάς by Transition2.5 χλμ - Δίαθλο Σχινιάς by TransitionΤερματισμοί - Δίαθλο Σχινιάς by TransitionΑπονομές - Δίαθλο Σχινιάς by TransitionΓενικές & Εκκίνηση - Δίαθλο Σχινιάς by Transition