Φωτογραφίες από τους αγώνες: Δρόμος Αθανάτων & Δρόμος Βασιλιά Λεωνίδα - Τρίπολη - Σπάρτη - Μυστράς - Καλαμάτα - 30 και 31.10.2020