Γενικές - 19ος Ευχίδειος Άθλος 2018Διαδρομή 107 χλμ & 50 χλμ - 19ος Ευχίδειος Άθλος 2018Διαδρομή 107χλμ - 19ος Ευχίδειος Άθλος 2018Τερματισμοί 50 χλμ - 19ος Ευχίδειος Άθλος 2018Τερματισμοί 107 χλμ - 19ος Ευχίδειος Άθλος 2018Απονομές - 19ος Ευχίδειος Άθλος 2018Βραβεύσεις - 19ος Ευχίδειος Άθλος 2018Λαμπαδοδρομεία - 19ος Ευχίδειος Άθλος 2018