Φωτογραφίες από τον αγώνα Άι - Γιώργη στη Πάρνηθα - 2014.
------------
• Αναζητήστε τις φωτογραφίες σας με τον αριθμό συμμετοχή σας. Πληκτρολογήστε τη λέξη "ai" και στη συνέχεια τον αριθμό συμμετοχής σας (π.χ. "ai1104"). Για όσους δεν φορούσαν τον αριθμό τους ή δεν φαινόταν καθαρά στη φωτογραφία πληκτρολογήστε απλά "ai".
1o Σημείο - Μονοπάτι Άη Γιώργη 2014Μονοπάτι - Μονοπάτι Άη Γιώργη 2014