Φωτογραφίες από τον αγώνα Poikilo Rocky Mountain 2014
Τις φωτογραφίες από τον αγώνα του 2015 θα τις βρείτε εδώ.
Τις φωτογραφίες από τον αγώνα του 2016 θα τις βρείτε εδώ.
_____________________
• Αναζητήστε τις φωτογραφίες σας με τον αριθμό συμμετοχή σας. Πληκτρολογήστε τη λέξη "pr" και στη συνέχεια τον αριθμό συμμετοχής σας (π.χ. "pr1104"). Για όσους δεν φορούσαν τον αριθμό τους ή δεν φαινόταν καθαρά στη φωτογραφία πληκτρολογήστε απλά "pr".
7 Km - Poikilo Rocky Mountain22.5 Km - Σημείο 1 - Poikilo Rocky Mountain22.5 Km - Σημείο 2 - Poikilo Rocky Mountain