Φωτογραφίες από τον αγώνα της Pearl Izumi στην Πεντέλη.
------------
• Αναζητήστε τις φωτογραφίες σας με τον αριθμό συμμετοχή σας. Πληκτρολογήστε τη λέξη "pi" και στη συνέχεια τον αριθμό συμμετοχής σας (π.χ. "pi1104"). Για όσους δεν φορούσαν τον αριθμό τους ή δεν φαινόταν καθαρά στη φωτογραφία πληκτρολογήστε απλά "pi".
1ο Σημείο - Αγώνας Πεντέλης2o Σημείο - Αγώνας Πεντέλης3ο Σημείο - Αγώνας Πεντέλης