01 - Ώρα εκκίνησης: 10:1002 - Ώρα εκκίνησης: 11:0003 - Ώρα εκκίνησης: 11:5004 - Ώρα εκκίνησης: 12:4005 - Ώρα εκκίνησης: 13:3006 - Ώρα εκκίνησης: 16:00Μικρός Τελικός Ανδρών 02 - Ώρα εκκίνησης: 18:40Μικρός Τελικός Γυναικών 01- Ώρα εκκίνησης: 18:00Τελικός Ανδρών 04 - Ώρα εκκίνησης: 20:10Τελικός Γυναικών 03 - Ώρα εκκίνησης: 19:30