φωτογραφίες από τα PUMA City Runs, στη κηφισιά 2014.
τις φωτογραφίες του 2015 θα τις βρείτε εδώ.