Φωτογραφίες από τον αγώνα δρόμου Ολύμπιος Σαμψών στη Νέα Ιωνία.
------------
• Αναζητήστε τις φωτογραφίες σας με τον αριθμό συμμετοχή σας. Πληκτρολογήστε τη λέξη "os" και στη συνέχεια τον αριθμό συμμετοχής σας (π.χ. "os1104"). Για όσους δεν φορούσαν τον αριθμό τους ή δεν φαινόταν καθαρά στη φωτογραφία πληκτρολογήστε απλά "os".