Φωτογραφίες από τα 5α Διδασκάλεια στα Αθίκια Κορινθίας.
_____________________
• Αναζητήστε τις φωτογραφίες σας με τον αριθμό συμμετοχή σας. Πληκτρολογήστε τη λέξη "did" και στη συνέχεια τον αριθμό συμμετοχής σας (π.χ. "did0104"). Για όσους δεν φορούσαν τον αριθμό τους ή δεν φαινόταν καθαρά στη φωτογραφία πληκτρολογήστε απλά "did".
1ο Σημείο - 5α Διδασκάλεια2ο Σημείο - 5α ΔιδασκάλειαΓενικές - 5α Διδασκάλεια