01 Ώρα Εκκίνησης 10.10 πμ02 Ώρα Εκκίνησης 11.00 πμ03 Ώρα Εκκίνησης 11.50 πμ04 Ώρα Εκκίνησης 12.40 πμ05 Ώρα Εκκίνησης 13.30 πμ06 Ώρα Εκκίνησης 16.50 πμ07 Ώρα Εκκίνησης 17.40 πμ08 Ώρα Εκκίνησης 18.30 πμ09 Ώρα Εκκίνησης 19.20 πμ10 Ώρα Εκκίνησης 20.10 πμ