ΓΕΝΙΚΕΣ & ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ200m ΕΞΟΔΟΙ1χλμ ΚΟΛΥΜΠΙ1χλμ ΕΞΟΔΟΙ2.5χλμ ΚΟΛΥΜΠΙ2.5χλμ ΕΞΟΔΟΙ5χλμ ΚΟΛΥΜΠΙ5χλμ ΕΞΟΔΟΙ10χλμ ΚΟΛΥΜΠΙ10χλμ ΕΞΟΔΟΙΔιάφορες Κολυμβητικές - ΥποβρύχιεςΑΠΟΝΟΜΕΣ