Φωτογραφίες από τον αγώνα του Ν.Ο. Βουλιαγμένης: ΤΖΕΛΑΤΕΙΑ 2019
50μ Πεταλούδα Α - Προαγωνιστική Κατηγορία - Τζελάτεια 201950μ Πεταλούδα Κ - Προαγωνιστική Κατηγορία - Τζελάτεια 201950μ Ύπτιο Α - Προαγωνιστική Κατηγορία - Τζελάτεια 201950μ Ύπτιο Κ - Προαγωνιστική Κατηγορία - Τζελάτεια 2019100μ Ελεύθερο Α - Προαγωνιστική Κατηγορία - Τζελάτεια 2019100μ Ελεύθερο Κ - Προαγωνιστική Κατηγορία - Τζελάτεια 2019100μ Πρόσθιο Α - Προαγωνιστική Κατηγορία - Τζελάτεια 2019100μ Πρόσθιο Κ - Προαγωνιστική Κατηγορία - Τζελάτεια 2019200μ Ύπτιο Α - Προαγωνιστική Κατηγορία - Τζελάτεια 2019200μ Ύπτιο Κ - Προαγωνιστική Κατηγορία - Τζελάτεια 2019200μ Μικτό Α - Προαγωνιστική Κατηγορία - Τζελάτεια 2019200μ Μικτό Κ - Προαγωνιστική Κατηγορία - Τζελάτεια 2019400μ Ελεύθερο Α - Προαγωνιστική Κατηγορία - Τζελάτεια 2019400μ Ελεύθερο Κ - Προαγωνιστική Κατηγορία - Τζελάτεια 2019Απονομές - Προαγωνιστική Κατηγορία - Τζελάτεια 2019