Έξοδοι και Τερματισμοί Κολύμπι 1500 και 3000μSwim KidsΑπονομές ΚολυμβητικώνΓενικές ΚολυμβητικέςCity Run 5 και 10χλμCity Run Τερματισμοί 5 και 10χλμKIDS RUNΑπονομές ΔρομικώνΓενικές Δρομικών