Φωτογραφίες από τον αγώνα: Imittos Epic 2020 - 24.10.2020 & 28.10.2020
Αναζητήστε τις φωτογραφίες σας με τον Αριθμό Συμμετοχής (BIB Number) ΕΔΩ. (ισχύει μόνο για τον αγώνα των 21χλμ)