Φωτογραφίες από τον αγώνα : Imittos Epic 2021 - 24.10.2021 & 28.10.2021