Φωτογραφίες από το Kallithea Run - 2016
Οι φωτογραφίες του 2018 βρίσκονται εδώ.
Οι φωτογραφίες του 2019 βρίσκονται εδώ.
10 χλμ - 1η στροφή - Kallithea Run 201610 χλμ - 2η στροφή - Kallithea Run 20165 χλμ - Kallithea Run 2016