Φωτογραφίες από το Kallithea Run - 2016
Οι φωτογραφίες του 2018 βρίσκονται εδώ.
Οι φωτογραφίες του 2019 βρίσκονται εδώ.