Φωτογραφίες από τα Κυριακίδεια 2016, στη Φιλοθέη!
Εκκίνηση 10 χλμ - Κυριακίδεια 20161η Στροφή 10 χλμ - Κυριακίδεια 20162η Στροφή 10 χλμ - Κυριακίδεια 2016